Tuesday, May 2, 2017

Nassau Bahamas-- Blue lagoon dolphins encounter

    
here we are Bahamas
   My Daughter wanted to kiss the dolphins when I started booking this cruise and I was lucky enough to book this excursion with Viator.com before they no longer offered it via their site anymore.  I got a better deal than shore excursion with the cruise.  Finally the day had come.  We got out off the ship at 8:45 and rode taxi to paradise island.  Our time was 10:00, but I was worry we will take too much time riding taxi so I spared time way too much.  We took taxi about $5 /pp.  We got to the port at 9:05.  We just hung out at the dock. 
Waiting for the ferry

    The ferry came on time and picked us up to paradise island the views on the way were pretty with the beautiful houses. Big beautiful houses


Atlantic resort

When we got to the blue lagoon island.  We went straight to the dolphin encounter. 
Blue lagoon island


     We signed some forms and got ready in the pool with the dolphin.  We can't bring the camera with us (I already knew that ).  Our dolphin was a boy and I can't remember his name maybe "Iska".  He was sooo cute.  The trainer was very entertaining.
     We got to be the last group to touch the dolphin.  Which was good and bad, good part is we got to see more of the show, the bad part is we don't have time to do anything after the encounter.  We got to have a family picture with the dolphin.
  

    Then he let us touch the dolphin including his back, his tummy and his teeth. While our time to encounter with the dolphin.  Our dolphin decide to take a break and he swam away.   The trainer was just letting him do it which is good I feel like they didn't force them to do anything they didn't want to.  After our dolphin came back he danced with us and gave us a hug and kiss. 

  He also played a trick with my hubby and my son too.    He was way to cute.  It was our highlight of the trip!!! We loved it and if we have a chance next time we might do swimming with the dolphin :)

     After finishing it was about 1:30.  I have to hurry to go order the picture and tell my hubby to get something to feed the kids.  I order the whole picture for $119 +tax.  I know I'm a sucker, but I don't really have time to choose it and I think it will cost me more if I miss the ship.  My hubby came back with 4 bags of chips because he said it was no time for eating, so we tided over our kids with the snack.  Then headed back on the ferry.
on the way back to lady O, she's so big!!!

     This time the ferry took us to the same dock Oasis of the sea, so we didn't need to take a taxi back.    I highly recommend this shore excursion!!!

 ลูกสาวเราอยากจะ คิส ปลาโลมา ตอนี่เราเริ่มบุค ครูซ เราโชคดีมากๆที่บุคกิจกรรมตัวนี้ได้ผ่าน www.viator.com เพราะหลังจากเราบุคเค้าไม่มีโปรนี้อีกแล้ว เพราะโปรนี้ถูกกว่าซื้อทัวร์จากทางครูซโดยตรงมากๆ
   ในที่สุดเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึง เราออกจากเรือตั้งแต่ 8 โมง 45 เรานั่งแทกซี่จากท่าเรือครูซไปที่ๆขึ้นท่าเรือ ชื่อ พาราไดซ์ไอแลนด์ ต่อไปเกาะที่เราจะไปเจอปลาโลมา ชื่อว่าเกาะ บลู ลากูน. เวลาที่เราได้ขึ้นเรือไปดูโลมา ตอน 10 โมง เรามาเร็วมากๆเพราะกลัวว่าจะรถติด หรือตกเรือ เราจ่ายค่าแทกซี่คนละ 5 เหรียญ เราไปถึงท่าเรือประมาณ 9 โมงเช้า เราก็แฮงเอาท์ที่ท่าเรือ อากาศชิวๆก็นั่งดูกิ้งก่า ดูปลาไป พอ 10 เรือมาเทียบท่าตรงเวลา เราขึ้นเรือต่อไปเกาะบลูลากูน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รพหว่างทางมีบ้านใหญ่ๆสวยๆ ติดท่าเรือให้ดูไปเรื่องๆบรรยากาศดีมากๆ
  พอมาถึงเกาะบลู ลากูล เราก็เดินไปที่ๆจะทำกิจกรรมกับโลมาเลย เราต้องเซ็นเอกสารนิดหน่อยเกี่ยวกับความปลอดภัย เสร็จแล้วก็ไปลงสระที่เค้าเลี้ยงโลมา โลมาของเราเป็นตัวผู้น่ารักมากๆ เราจำชื่อไม่ได้แน่ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น "อิสกะ" โลมาน่ารักและแสนรู้มากๆ คนที่เป็นเทรนเนอร์ก็เก่ง
  เราเป็กลุ่มสุดท้ายที่ได้ทำกิจกรรมกับโลมา มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเหมือนได้ดูโชว์ไปในตัว ข้อเสียคือเราไม่มีเวลา รีเล็คซ์ที่บีชบนเกาะนี้ที่สวยด้วย
   พอเราลงไปในสระที่โลมาอยู่เรายืนที่ๆเค้าเตรียมไว้ให้ไม่ต้องว่ายน้ำ ตอนแรกก็จะถ่ายรูปครอบครัวกับโลมา ต่อไปก็จับท้อง, หลัง และฟันโลมา  โลมาเป็นสัตว์แสนรู้มากๆ เหมือนหมาเลย ระหว่างที่โลมาเล่นกับกลุ่มเรา อิสกะ อยากจะว่ายน้ำหายไปพัก ก็ว่่ายหนีไปเฉยๆ 5555 คนเทรนก็บอกว่าเดี๋ยวเค้าพอใจก็กลับมา เค้าไปพักเชคเฟสบุคใ สักพักก็กลับมา เรารู้สึกว่าดีที่เค้าไม่ได้บังคับให้โลมาทำ คือโลมาทำเพราะอยากทำ หลังจาก อิสกะ กลับมา เค้าก็เต้นกับพวกเราและ ก็ กอดและคิส ทุกคน แถมยังเล่นสาดน้ำใส่แฟนกะลูกชายเราอีก เพราะเค้าแกล้ง 555 ทั้งครอบครัวเราชอบมากๆ คิดว่าครั้งหน้าลูกโตกว่านี้ถ้ามีโอกาสอาจจะมาว่ายน้ำกับโลมาอีก (ใช้เวลานานกว่า)
   หลังจากเราเสร็จกิจกรรม และบอกลา อิสกะ ก็ บ่ายโมงครึ่ง เราก็ต้องรีบไปสั่งรูปเพราะต้องรีบไปขึ้นเรือให้ทัน เราบอกให้แฟนไปซื้ออะไรมาให้ลูกกิน เราก็ออเดอร์ รูปทั้งเซตราคา $119+ภาษี เรารู้ว่าราคาสูงอยู่แต่เราไม่มีเวลาเลือกรูปเพราะครูซออกจากท่าเรือประมาณ บ่าย สองครึ่ง เราต้องรีบกลับเรือให้ทัน เราเลคิดว่าถูกว่าถ้าเราตกเรือ แฟนเรากลับมาพร้อมกับขนม 4 ถุงเพราะเค้าบอกคนเยอะเวลาไม่พอกินข้าวเลยให้ลูกกินขนมรองท้องไปก่อน  เราก็เลยรีบไปขึ้นเรือต่อ รอบนี้เรือพาเราข้ามไปถึงท่าเรือครูซเลย เราไม่ต้องนั้งแทกซี่ต่อกลับมาอีกรอบ ก็ประหยัดเวลาและเงินไปใ  สรุป ครอบครัวเราชอบกิจกรรมอันนี้มากๆ เป็นกิจกรรมที่อยากแนะนำมากๆWednesday, April 26, 2017

oasis of the sea day 2

   
Love waking up to this view
I woke up early this morning because I'm so excited about the shore excursion today which I will review it separately here.  Dolphins encounter at blue lagoon.  I ordered room service last night.   Room Service!!!!  Before I told you on this site that royal Caribbean offered free room  service until midnight, but not anymore!!!  I fund out that 2 weeks before the cruise.  It has a $7.95 fee each time you order, but  complimentary continental breakfast are free (also suite rooms still have free room service).  I was so disappointed because I planned to use it for breakfast and some snacks, but sadly not anymore and they began this charge on my cruise for the 1st time.  I was so mad before the cruise, because when we book it was free.  I felt like I got tricked.  I called them and they offered me $25 for on board credit which is nothing compared to the convenience they took away without telling us before we made the last payment.  Anyway I sucked it up and moved on.  They can't ruin my trip because of the room service fee.   Since we still got the  complimentary continental breakfast.  We ordered it on our day 2.  The kids love the feel of having breakfast in bed. (We ended up using a lot of breakfast room service)
My still free room service ;)
  
  After breakfast we got ready for the our excursion.  Our ship stopped here from 8:30-2:30.  Because our excursion time was at 10:30 and we needed to be at the port 15 minutes before.  We took off from the ship around 8:45. 
Beautiful view of Bahamas


   We took a taxi to paradise island and it cost us about $20 (4 pp) and took about 15 minutes to get there.  We got there too early so we had to wait for the ferry to take us to the blue lagoon.  The weather was nice.  The ferry came to pick us up on time.  When we got to the blue lagoon it was so pretty. 
Blue lagoon  We had just enough time to do the dolphin encounter, but don't have chance to eat or play on the beach, but the beach there looked pretty though.  We rode the ferry back and they took us to the dock that oasis of the sea docked, so we didn't need to take a taxi on the way back, score!!! 
On the ferry back to the cruise dock


   Since we didn't eat at the blue lagoon. (We only got some snacks there because we didn't have enough time)  When we got back to the ship we went straight right to park café.  Park café was not too packed.  I got 4 roast beef sandwiches and some salad and some chips.  The beef sandwich was so good as everybody said :) 
Yummy roasted beef sandwich

Salad from Park Cafe

after we were done my kids wanted to play in the pool, so I went with them to have a drink ;)

mama need a drink

   After the pool.  We went back and got our self ready for formal night.  I got the note that our table in dining room had changed.  We went to the dinning room and saw that we got the window seat. Nice!!! but our server was changed too :(our new server is nothing to compare to our 1st guy.  Everything seemed to falling apart that night.  The food wasn't that good and so was the service.  We mentioned it to our head waiter, and the next night was better. 

    After a little disapointment at our dinner we went to meet and greet the Trolls "Princess Poppy and Branch" at royal promenade and rode the carousal then met princess Fiona from the Shrek movie.    I booked us a "Cats" show that night.  I actually didn't really care for it.  I think my kids will be bored and wanted to go back, but my kids liked the show so we ended up staying longer than I expected.  After 1 1/2 hours.  I talked my kids to go back to the room (they were so tired and they needed sleep, but they liked the show they wanted to see it).  So we went back to our room and saw this cute animal towel.  We all were so tired.  We went right to bed and slept like babies.

   วันนี้เราตื่นแต่เช้าเพราะตื่นเต้นเราจะไปได้เจอปลาโลมาซึ่งเป็นกิจกรรมบนเกาะบาฮามาสที่เราจะไปรีวิวอีกรีวิวคราวหน้า วันนี้ตอนเช้าเราออเดอร์รูมเซอร์วิสอาหารเช้ามา  พูดถึงเรื่องรูมเซอวิสแล้วทำให้เราโมโหเพราะก่อนหน้าที่ถึงวันที่เราลงเรือสองอาทิตย์ บริษัทเรือเพิ่งเปลี่ยนกฎว่ารูมเซอร์วิสจากฟรีกลายเป็นต้องเสียเงินครั้งละ $7.95 แต่อาหารเช้าแบบเป็นพวกเบเกอร์รี่ ผลไม้ กาแฟ นม ประมาณนั้น เรารู้สึกผิดหวังมากเพราะเราอยากจะใช้บริการอาหารเช้าบ้างแสนคบ้าง แต่มีการเปลี่ยนหลังที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วแคนเซิลก็ไม่ได้ แต่บริษัทชาจเราได้รู้สึกไม่ยุติธรรมเพราะตอนเราบุคบอกว่าฟรี แต่พอจะลงเรือเปลี่ยนกฎ เราเลยโทรหาบริษัทเค้าเลยให้เงินมา $25 ถึงจะไม่คุ้มแต่ก็ทำใจ ไม่อยากให้การเสียความรู้สึกมาทำให้ทริปเราเสีย. ชั่งมันกลับมาที่เรื่องทริปต่อบ่นไปเสียอารมณ์  ถึงแม้ว่าเราจะได้แค่เบเกอรรี่ กะผลไม้เราก็สั่งเต็มที่5555 เอาให้คุ้ม ของฟรี และลูกๆชอบมากๆ เราใช้บริการบ่อยมากๆ
    หลังจากอาหารเช้าเราก็เตรียมตัวพร้อมไปทำกิจกรรมบนเกาะ เรือเราจอดที่นี่ 8:30-2:30 เรานัดทำกิจกรรมไว้ตอน 10:30 เราต้องออกไปถึงท่าเรือก่อน 15 นาที เราก็รีบออกจากเรือแต่เช้าเลยกลัวไม่ทัน เราออก จากเรือตอน 8:45 เราเรียกแทกซี่ไปที่ท่าเรือที่เราจะขึ้นแทกซี่ที่นี่เป็นราคามาตรฐาน คือคนละ $5 4คน $20 ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเราก็มาถึงที่ขึ้นเรือเพื่อไปอีกท่าเรือ เรามาเร็วไปเลยนั่งรอเรือนาน แต่อากาศดี พอ 10 โมงเรือก็มารับตรงเวลาเพื่อไปเกาะส่วนตัว Blue lagoon. ระหว่างทางไปเรือทะเลและวิวสวยมาก อากาศดี แป๊บเดียวถึง เรามีเวลาแค่พอไปเล่นกะปลาโลมาแค่นั้นไม่มีเวลากินข้าวเลยหรือเล่่นน้ำที่ทะเลเลย แต่หาดที่นี่สวยมากๆ เสียดายแต่เพราะเรือครูซต้องรีบไป เราเลยต้องมากลับครูซให้ทัน ขากลับเรานั่งเรือมาจากเกาะไปที่ทำเรือที่ขึ้นครูซเลยไม่ต้องต่อแทกซี่ ประหยัดไป อิอิ
    หลังจากที่เราไม่ได้กินข้าวที่เกาะ Blue lagoon  (เรามีเวลาแค่ซื้อขนมกินระหว่าทางนั่งเรือข้ามเกาะกลับ) เรากลับมาที่ครู๊ซ หิวมากๆรีบดิ่งไปกินไปที่ร้าน พาร์ค คาเฟ่ ซึ่งคนไม่เยอะเท่าไหร่ เราก็จัด แซนดวิซเนื้อที่ขึ้นชื่อ สลัดและ ชิฟ บีฟแซนด์วิซก็อร่อยสมชื่อ หลังจากกินเสร็จเด็กๆก็อยากไปเล่นน้ำต่อ เด็กๆเล่นน้ำ เราก็เลยสั่งค๊อกเทลมากกินชิวๆ
    หลังเสร็จจากสระน้ำ เราก็กลับไปแต่งตัวเพราะคืนนี้เป็นคืนที่ต้องแต่งตัวดูดีนิสนึง เรียก ฟอร์มอลไนท์ คือผู้หญิงต้องใส่เดรส ผู้ชายต้องใส่สูท (แต่แฟนเราไม่อยากใส่ ใส่แต่เสื้อเชิ้ตผูกไทด์ 55555) เราได้รับจดหมายบอกว่าโต๊ะเราเปลี่ยน พอไปถึงห้องอาหารปรากฎว่าเราได้โต๊ะติดหน้าต่าง แต่เราได้คนเสริฟคนใหม่ ซึ่งสู้คนเก่าไม่ได้ ทุกๆอย่างคืนนั้นไม่ค่อยดีทั้งอาหารแลบริการ พอผู้จัดการมาถามเราเลยบอกไปคืนต่อไปก็ดีขึ้น
   หลังจากผิดหวังเล็กๆกับอาหารมื้อนี้ เราก็ไปมีทแอนกรีด Troll ที่ รอยัล พรอมมานาด หลังจากนั้นเด็กๆไปขี่ม้าหมุนอีกรอบและเจอ เจ้าหญิงฟิโยน่า หลังจากนั้นเราก็ไปดู แคท โชว์ ซึ่งเป็น โชว์ สไตล์บรอดเวย์ ตอนแรกคิดว่าเด็กๆจะไม่ชอบ ปรากฎว่าเด็กๆชอบมาก เรากะดูแป๊บเดียวแต่เด็กๆนั่งดูประมาณ ชม.ครึ่ง เราต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกกลับห้อง เด็กๆเหนื่อยมากและต้องนอน พอเรากลับมาห้องก็เจอ ตุ๊กตาทำจากผ้าเช็ดมือน่ารักๆ ทุกคนเหนื่อยมาก สลบอีกคืน.

Thursday, April 20, 2017

Embark day- Oasis of the sea day 1

   We arranged our shuttle at 10am.  We got up and got ready to go and had a quick breakfast and got to the double tree parking lot.  The shuttle picked us up around 11.  The guy at the parking lot arranged the parking spots and then handed me some pieces of paper for the return shuttle and he also recommended that we should leave the ship early in the Disembark day in order to get back to the car faster.  The bus was nice and roomy.  We took about 15 minutes to drive to the port.  When we got in the port and checked in we got onto the ship right away
Waiting for our shuttle bus

on the way to the ship


all aboard!!!

Walk thru royal promenade
   The 1st thing my kids wanted to do on the ship was to get Ice cream so we went to the pool deck and got their 1st ice cream cone.  We got some tables by the kids pool and went to get some food from windjammer.  The Windjammer it wasn't that big compared to the ship size, but when we got their it was early and not too many people yet.  We got some food and after eating the kids got into the pool.  I had a plan to explore the ship, but it seemed like we were going to get stuck at the kids pool for a while so I decided to order some drinks (the bar by the kids pool makes the best Bahama mama BTW).


After the kids done with the pool it's 1pm we got our room so we went to our room on deck 6 (became our favorite deck because it the boardwalk deck the kids got to ride Carousel everyday)  our room was 6220 it was on the port side. the room was nice and tidy.We got our luggage right away.  I unpacked while my kids were playing Mr. potato head and my hubby was relaxing.  I'm so glad I pack an over door shoes organizer because the room was small and the organizer had room for everything and also made it easy to find.  I also had a hook magnet that became very handy too. 

after unpacking and somewhat organized we are out to explore lady O.  We went to boardwalk to ride our 1st carousel, checked out central park, sport area and played some putt-putt ..

We try sign the kids up at kids club but it was too late they were closed for getting ready to Assembly drill.
My kid love the master drill LOL.

  After the drill we went back to our room to relax and watch the cruise sail away at our room.  Then we got ready for the dinner.  We already got set at table 612. 

  Our dinning time was 5:30. When we got their our server was very nice and knowledgeable.  We had a couple of appetizers and I have salmon and my hubby had chicken masala.  For the dessert I got olive oil mousse (can't remember the name I regret it that I forgot taking a picture of the menu) and Nutella chocolate cake. They are soooo good.  The food at dining room was fabulous!!!    We were sooo full. Since we forgot to sign up the kids club, so we went to check it out after dinner.  The kids wanted to try it so we let them and we got our date night for a couple of hours. :) We went to the rising bar and got some drinks and sat at the central park listening to the music then went back to get the kids from kid club.

   The kids requested to ride the carousel before going back to bed and that become our routine since. We walked around the boardwalk a bit


then we headed back to rest at our room for tomorrow adventure at Nassau Bahamas.

วันขึ้นเรือ--ในที่สุดก็มาถึง
   เรานัดรกมารับที่ที่จอดรถตอน 10โมงเช้า เราตื่นแต่เช้าแต่งตัวกินอาหารเช้า แล้วก็ขับรถไปจอดที่โรงแรม Double tree.  รถ ชัตเติ้ลบัส มารับเราเกือบ 11 โมง (ตามเวลาแป๊ะ 555)  คนที่เค้ารับจอดรถบอกให้เราไปจอดตามที่เค้ากำหนดไว้ และให้ตั๋วเพื่อนั่งรถกลับตอนขากลับ เค้าแนะนำว่าเราควรที่จะออกจากเรือเร็วๆวันลงเรือเพราะคนจะเยอะมาก แล้วรถจะติดมากถ้าออกสายอาจจะต้องรอชัเตอร์นาน (เราได้ยินมาจากคอมเม้นแล้ว เราคิดว่าจะออกจากเรือแต่เช้าตรู่เลย) รถ ชัตเติ้ลกว้างขวางนั่งสบายไม่เบียดกัน จากที่จอดรถมาถึงท่าเรือใช้เวลาแค่ 15 นาที เราไปถึงท่าเรือก็เช็คอิน (เราจะได้ การ์ด ที่สามรถใช้เป็น บัตรเข้าห้อง จ่ายตัง บัตรเข้าออก เรือ บัตรจองโชว์ต่างๆ) เราเป็นลูกค้าของเรือนี้ระดับ gold เลยได้ขึ้นเรือลำดับต้นๆ สบายไป ไม่ต้องรอเรียก ไปถึงก็ขึ้นเลย
    สิ่งแรกที่ลูกเราอยากทำที่สุดคือกินไอติม เราเลยไปที่สระเด็กอยู่ชั้น 15 ส่วนข้างสวนน้ำเด็ก เด็กๆได้กินไอติมก็หน้าบานไป เราขึ้นเรือก่อนเลยหาโต๊ะมุมดีๆข้างสระแล้วเราก็ไปตักบัฟเฟ่มากิน อาหารก็พอมีพอประมาณ คนยังไม่เยอะมากไม่ยุ่งมาก หลังกินข้าวเสร็จเด็กๆก็ไปเล่นน้ำ (อย่าลืมพกชุดว่ายน้ำในกระเป๋าที่หิ้วขึ้นไปด้วย) ความจริงเราอยากไปสำรวจเรือตอนคนน้อยๆ แต่ลูกๆท่าจะไม่ไปไหนแล้วกะลังสนุกกะสวนน้ำและไอติม เราเลยสั่งเหล้ามากิน เราสั่ ง Bahama mama. บาร์ข้างๆสระเด็กชงอร่อยสุด
   หลังเด็กๆเล่นน้ำจนหมดแรง ก็ บ่ายโมงเป็นเวลาที่เราสามารถเข้าห้องได้ ห้องของเราอยู่ชั้น 6 ซึ่งกลายเป็นชั้นโปรดของบ้ารเราที่สุดเพราะเป็นชั้นที่มี บอร์ดวอค และมี ม้าหมุน เด็กๆ ชอบมากนั่งทุกวัน วันละหลายๆรอบ (ฟรี)  ห้องเรา 6220 อยู่ฝั่ง Port คือฝั่งซ้ายของเรือนั่นเอง (ซ้าย-Port / ขวา- starboard )  ห้องของเราสะอาดและสวยงาม
   เราได้กระเป๋าที่โหลดเลย เราก็เลยใช้เวลาจัดของเค้าตู้ต่างๆเพราะจะทำให้มีพื้นใช้สอยมากขึ้น ระหว่างเราจัดของลูกๆก็เล่น Mr. potato head ส่วนแฟนเราก็รีเล็คและหลับ 555. เราดีใจากที่ได้เอา ที่แขวนใส่รองเท้าข้าวประตูมาด้วยเพราะช่วยให้เราใส่สิ่งของเล็กๆน้อยๆ ต่างๆ ได้มากและหาง่าย เรายังเรา ตะขอแม่เหล็กมาเก็บไว้แขวนของด้วย (เพราะเรือเป็นแม่เหล็ก)
หลังจากเก็บของเสร็จ เราก็ไปสำรวจเรือเราไปเดินที่บอร์ดวอค ขี่ม้าหมุนรอบแรกบนเรือ ไปที่ส่วนสวน central park, สนามบาสเก็ตบอล , สนามกอล์ฟ มินิ และก็เล่นกันนิดหน่อยุกคนต้องไป ซ่อนไม่ได้เพราะเค้าเช็คบัตรกันเลยทีเดียว
เรากะจะเอาลูกไปสมัครแค้มเด็ก แต่พอดีเค้าปิดเพราะว่าทุกคนต้องไปอบรมเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ทำตัวถูก ทุกคนต้องไป ซ่อนไม่ได้เค้าเช็คบัตรทุกคน
หลังไปซ้อมเหตุฉุกเฉินเสร็จ เราก็กลับไปที่ห้องเพื่อรีเล็คและรอครู๊ซออกจากท่า แล้วเราก็เตรียมตัวไปกินข้าวเย็นที่ห้องอาหาร ห้องอาหารนี่เป็นห้องอาหารหลักของเรือ เราจ่ายตังไปกับค่าครู๊ซแล้ว เป็นแบบหรูชะนั้นเราควรแต่งตัวอย่างที่เค้าแนะนำคือพยายามไม่ใส่กางเกงขาสั้น หรือเสื้อกล้าม. เราได้เลขโต๊ะ 612
  เราจองโต๊ะช่วง 5 โมงครึ่ง คนเสิร์ฟเรานิสัยดีดูเก่งและรู้เรื่องอาหารเยอะ เราสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย 2-3 อย่าง ( เราสามารถสั่งได้มากกว่า 1 อย่างต่อคน) เรากินแซลม่อน แฟนเรากินไก่ มาซาล่า ขนมหวานเราสั่งมาสองอย่างเป็นชอคโกแล็ตเค้ก กับ มูสน้ำมันมะกอก (เราจำชื่อไม่ได้ และก็ลืมถ่ายรูปเมนูทั้งทริปเลย) ทุกอย่างอร่อยมากกกก พุงกางกันไป.
หลังจากเราอ่มแล้วก็พาลูกไปสมัครแค้มป์เด็ก และให้เด็กๆลองดูว่าชอบไหม ทำให้เรามีเวลาไปดริ้งกะแฟนเรา อิอิ (อันนี้เป็นข้อดีมากๆของครู๊ซ มีแค้มป์ฟรี พ่อแม่มีเวลา) เรากะแฟนเลยไปนั่ง Rising bar เป็นบาร์ที่ขึ้นลงได้เหมือนลิฟ (เกร๋ไหมล่ะ) เราสั่งมาตินี่เลม่อนดรอปแล้วก็นั่งไปจนถึงชั้น central park และ ออกไปนั่งในสวนฟังเพลง คลาสิกกะแฟน อย่างโรแมนติก หลังจากนั้้นก็ไปรับลูกกลับห้อง
  ระหว่างทางกลับห้องเด็กๆผ่านม้าหมุนเลยขอขี่อีก ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมประจำวันม้าหมุนก่อนนอนทุกคืนเลยทีเดียว เราเดินเล่ที่บอร์ดวอค อีกนิดหน่อยเพราะลมเย็นๆ บรรยากาศดี๊ดี หลังจากนั้นเราก็กลับห้องพักผ่อนเตรียมพร้อมวันพรุ่งนี้ที่ บาฮามาส.