Tuesday, May 2, 2017

Nassau Bahamas-- Blue lagoon dolphins encounter

    
here we are Bahamas
   My Daughter wanted to kiss the dolphins when I started booking this cruise and I was lucky enough to book this excursion with Viator.com before they no longer offered it via their site anymore.  I got a better deal than shore excursion with the cruise.  Finally the day had come.  We got out off the ship at 8:45 and rode taxi to paradise island.  Our time was 10:00, but I was worry we will take too much time riding taxi so I spared time way too much.  We took taxi about $5 /pp.  We got to the port at 9:05.  We just hung out at the dock. 
Waiting for the ferry

    The ferry came on time and picked us up to paradise island the views on the way were pretty with the beautiful houses. Big beautiful houses


Atlantic resort

When we got to the blue lagoon island.  We went straight to the dolphin encounter. 
Blue lagoon island


     We signed some forms and got ready in the pool with the dolphin.  We can't bring the camera with us (I already knew that ).  Our dolphin was a boy and I can't remember his name maybe "Iska".  He was sooo cute.  The trainer was very entertaining.
     We got to be the last group to touch the dolphin.  Which was good and bad, good part is we got to see more of the show, the bad part is we don't have time to do anything after the encounter.  We got to have a family picture with the dolphin.
  

    Then he let us touch the dolphin including his back, his tummy and his teeth. While our time to encounter with the dolphin.  Our dolphin decide to take a break and he swam away.   The trainer was just letting him do it which is good I feel like they didn't force them to do anything they didn't want to.  After our dolphin came back he danced with us and gave us a hug and kiss. 

  He also played a trick with my hubby and my son too.    He was way to cute.  It was our highlight of the trip!!! We loved it and if we have a chance next time we might do swimming with the dolphin :)

     After finishing it was about 1:30.  I have to hurry to go order the picture and tell my hubby to get something to feed the kids.  I order the whole picture for $119 +tax.  I know I'm a sucker, but I don't really have time to choose it and I think it will cost me more if I miss the ship.  My hubby came back with 4 bags of chips because he said it was no time for eating, so we tided over our kids with the snack.  Then headed back on the ferry.
on the way back to lady O, she's so big!!!

     This time the ferry took us to the same dock Oasis of the sea, so we didn't need to take a taxi back.    I highly recommend this shore excursion!!!

 ลูกสาวเราอยากจะ คิส ปลาโลมา ตอนี่เราเริ่มบุค ครูซ เราโชคดีมากๆที่บุคกิจกรรมตัวนี้ได้ผ่าน www.viator.com เพราะหลังจากเราบุคเค้าไม่มีโปรนี้อีกแล้ว เพราะโปรนี้ถูกกว่าซื้อทัวร์จากทางครูซโดยตรงมากๆ
   ในที่สุดเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึง เราออกจากเรือตั้งแต่ 8 โมง 45 เรานั่งแทกซี่จากท่าเรือครูซไปที่ๆขึ้นท่าเรือ ชื่อ พาราไดซ์ไอแลนด์ ต่อไปเกาะที่เราจะไปเจอปลาโลมา ชื่อว่าเกาะ บลู ลากูน. เวลาที่เราได้ขึ้นเรือไปดูโลมา ตอน 10 โมง เรามาเร็วมากๆเพราะกลัวว่าจะรถติด หรือตกเรือ เราจ่ายค่าแทกซี่คนละ 5 เหรียญ เราไปถึงท่าเรือประมาณ 9 โมงเช้า เราก็แฮงเอาท์ที่ท่าเรือ อากาศชิวๆก็นั่งดูกิ้งก่า ดูปลาไป พอ 10 เรือมาเทียบท่าตรงเวลา เราขึ้นเรือต่อไปเกาะบลูลากูน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รพหว่างทางมีบ้านใหญ่ๆสวยๆ ติดท่าเรือให้ดูไปเรื่องๆบรรยากาศดีมากๆ
  พอมาถึงเกาะบลู ลากูล เราก็เดินไปที่ๆจะทำกิจกรรมกับโลมาเลย เราต้องเซ็นเอกสารนิดหน่อยเกี่ยวกับความปลอดภัย เสร็จแล้วก็ไปลงสระที่เค้าเลี้ยงโลมา โลมาของเราเป็นตัวผู้น่ารักมากๆ เราจำชื่อไม่ได้แน่ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น "อิสกะ" โลมาน่ารักและแสนรู้มากๆ คนที่เป็นเทรนเนอร์ก็เก่ง
  เราเป็กลุ่มสุดท้ายที่ได้ทำกิจกรรมกับโลมา มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเหมือนได้ดูโชว์ไปในตัว ข้อเสียคือเราไม่มีเวลา รีเล็คซ์ที่บีชบนเกาะนี้ที่สวยด้วย
   พอเราลงไปในสระที่โลมาอยู่เรายืนที่ๆเค้าเตรียมไว้ให้ไม่ต้องว่ายน้ำ ตอนแรกก็จะถ่ายรูปครอบครัวกับโลมา ต่อไปก็จับท้อง, หลัง และฟันโลมา  โลมาเป็นสัตว์แสนรู้มากๆ เหมือนหมาเลย ระหว่างที่โลมาเล่นกับกลุ่มเรา อิสกะ อยากจะว่ายน้ำหายไปพัก ก็ว่่ายหนีไปเฉยๆ 5555 คนเทรนก็บอกว่าเดี๋ยวเค้าพอใจก็กลับมา เค้าไปพักเชคเฟสบุคใ สักพักก็กลับมา เรารู้สึกว่าดีที่เค้าไม่ได้บังคับให้โลมาทำ คือโลมาทำเพราะอยากทำ หลังจาก อิสกะ กลับมา เค้าก็เต้นกับพวกเราและ ก็ กอดและคิส ทุกคน แถมยังเล่นสาดน้ำใส่แฟนกะลูกชายเราอีก เพราะเค้าแกล้ง 555 ทั้งครอบครัวเราชอบมากๆ คิดว่าครั้งหน้าลูกโตกว่านี้ถ้ามีโอกาสอาจจะมาว่ายน้ำกับโลมาอีก (ใช้เวลานานกว่า)
   หลังจากเราเสร็จกิจกรรม และบอกลา อิสกะ ก็ บ่ายโมงครึ่ง เราก็ต้องรีบไปสั่งรูปเพราะต้องรีบไปขึ้นเรือให้ทัน เราบอกให้แฟนไปซื้ออะไรมาให้ลูกกิน เราก็ออเดอร์ รูปทั้งเซตราคา $119+ภาษี เรารู้ว่าราคาสูงอยู่แต่เราไม่มีเวลาเลือกรูปเพราะครูซออกจากท่าเรือประมาณ บ่าย สองครึ่ง เราต้องรีบกลับเรือให้ทัน เราเลคิดว่าถูกว่าถ้าเราตกเรือ แฟนเรากลับมาพร้อมกับขนม 4 ถุงเพราะเค้าบอกคนเยอะเวลาไม่พอกินข้าวเลยให้ลูกกินขนมรองท้องไปก่อน  เราก็เลยรีบไปขึ้นเรือต่อ รอบนี้เรือพาเราข้ามไปถึงท่าเรือครูซเลย เราไม่ต้องนั้งแทกซี่ต่อกลับมาอีกรอบ ก็ประหยัดเวลาและเงินไปใ  สรุป ครอบครัวเราชอบกิจกรรมอันนี้มากๆ เป็นกิจกรรมที่อยากแนะนำมากๆNo comments:

Post a Comment